Doradztwo biznesowo-prawne

Naszym klientom proponujemy dostosowane do indywidualnych potrzeb usługi z zakresu doradztwa biznesowo-prawnego, w tym między innymi w następujących obszarach.


Doradztwo strategiczne i biznesowe:

 • opracowywanie biznesplanów;
 • tworzenie strategii rozwoju firmy;
 • przygotowywanie prezentacji inwestorskich;
 • ocena opłacalności projektów inwestycyjnych;
 • analiza sytuacji finansowej i gospodarczej spółki.
 • Fuzje i przejęcia:

 • obsługa prawna projektów;
 • wycena firmy i udziałów;
 • przygotowywanie umów inwestycyjnych;
 • prowadzenie negocjacji warunków transakcji;
 • analiza zapisów w umowach.
 • Profesjonalna reprezentacja:

 • udział w walnych zgromadzeniach spółek publicznych oraz prywatnych w roli profesjonalnego pełnomocnika;
 • reprezentacja w sprawach gospodarczych, w tym w sporach korporacyjnych, prowadzenie mediacji pomiędzy akcjonariuszami oraz pomiędzy akcjonariuszami a spółką.
 • Obsługa prawna posiedzeń organów spółki:

 • organizowanie, prowadzenie obrad zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu i rady nadzorczej oraz doradztwo prawne w tym zakresie;
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał oraz innych wewnętrznych aktów spółki.
 • Doradztwo korporacyjne:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa spółek handlowego;
 • pomoc prawna przy tworzeniu nowych i przekształceniach istniejących spółek, a także przy ich rozwiązywaniu, likwidacji oraz restrukturyzacji;
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków władz spółek oraz odpowiedzialności samych spółek;
 • doradztwo na rzecz organów właścicielskich, nadzorczych oraz zarządzających spółek, a także indywidualnych członków tych organów.
 • Doradztwo prawne na rynku kapitałowym:

 • doradztwo przy emisji akcji, obligacji oraz innych instrumentów finansowych;
 • doradztwo w zakresie sporządzania dokumentacji transakcyjnej związanej z ofertą instrumentów finansowych;
 • przygotowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych związanych z pozyskiwaniem finansowania.
 • Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami:

  biuro@domanaliz.pl