Dom Analiz SII w Fundamentalnym Portfelu Parkietu – spory zysk w 2019 roku i udział w kolejnej edycji

W marcu 2019 roku przystąpiliśmy do rywalizacji w Fundamentalnym Portfelu prowadzonym na łamach Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet (rywalizacja trwała od stycznia 2019 roku, jednak my dołączyliśmy nieco później). W okresie od marca do grudnia nasz portfel wypracował stopę zwrotu na poziomie 19,4% wobec spadku indeksu szerokiego rynku WIG o 3,2% (w całym 2019 roku WIG zwyżkował o symboliczne 0,3%). Z uwagi na fakt, że dołączyliśmy dopiero w marcu ominął nas relatywnie dobry początek roku – w samym styczniu indeks WIG zwyżkował o blisko 5%. Dlatego tym bardziej cieszy nas osiągnięte piąte miejsce w ogólnej klasyfikacji.

Wyniki portfeli fundamentalnych Parkietu za 2019 rok

*Wynik Domu Analiz SII obejmuje okres od marca do grudnia 2019 roku.
Źródło: Parkiet.com

Pierwsze miesiące uczestnictwa w projekcie okazały się sporym wyzwaniem, do czego przyczyniła się także trudna sytuacja na giełdzie. Poprawę przyniosła jednak końcówka roku – dobre wyniki uzyskane w listopadzie i w grudniu pozwoliły nam zająć odpowiednio drugie i pierwsze miejsce w miesięcznych zestawieniach. Jednocześnie osiągnięta stopa zwrotu za grudzień – 20,8%, okazała się najwyższym miesięcznym wynikiem w tej edycji rywalizacji.

Wyniki portfeli fundamentalnych Parkietu za grudzień 2019 roku

Źródło: Parkiet.com

Zasady budowy Fundamentalnego Portfela Parkietu zakładają typowanie co miesiąc od 5 do 10 spółek, które mają równe udziały w Portfelu. Wynik miesięczny to średnia stopa zwrotu spółek wchodzących w skład Portfela (uwzględnia ona dywidendy, natomiast koszty transakcji nie są brane pod uwagę), a wynik roczny to suma miesięcznych wyników. Do Portfela można typować spółki wchodzące w skład indeksu WIG, przy czym pomijane są te z kursem poniżej 1 zł.

W 2020 roku również bierzemy udział w rywalizacji w Fundamentalnym Portfelu Parkietu, a z naszymi typami na styczeń można zapoznać się w ostatnim artykule dotyczącym projektu (wydanie Parkietu z 9 stycznia 2020 roku).